بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا

* مالک *

+ ويکتور هوگو يک جمله اي دارد که نمي دانم از گوستاو لوبون است يا همين حسين پناهي خودمان، اما بيشتر حرف هاي کوروش کبير است که آنتوان چخوف از او نقل کرده و بعد به دست دکتر شريعتي رسيده که فکر کرده انيشتن آن را از هرودت گرفته و به اسم ابراهام لينکن منتشر کرده اما در واقع يا از گاندي است يا مارتين لوترکينگ ... خلاصه خيلي جمله با معنايي بود که از يادم رفت!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا