شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

* مالک *

+ ويکتور هوگو يک جمله اي دارد که نمي دانم از گوستاو لوبون است يا همين حسين پناهي خودمان، اما بيشتر حرف هاي کوروش کبير است که آنتوان چخوف از او نقل کرده و بعد به دست دکتر شريعتي رسيده که فکر کرده انيشتن آن را از هرودت گرفته و به اسم ابراهام لينکن منتشر کرده اما در واقع يا از گاندي است يا مارتين لوترکينگ ... خلاصه خيلي جمله با معنايي بود که از يادم رفت!
*ليلا*
94/5/29
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
* مالک *
90 امتیاز
1 برگزیده
508 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
* مالک * عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top