بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ عشق رسوايي محض است كه حاشا نشود عاشقي با اگر و شايد و اما نشود شرط اول قدم آن است كه مجنون باشيم هر كسي در به در خانه ي ليلا نشود دير اگر راه بيافتيم، به يوسف نرسيم سر بازار كسي منتظر ما نشود لذت عشق به اين حس بلا تكليفي ست لطف تو شامل حالم بشود يا نشود؟ من فقط روبروي گنبد تو خم شده ام كمرم غير در خانه ي تو تا نشود هر قدر هم بشود دور ضريح تو شلوغ من نديدم كه بيايد كسي و جا نشود
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
* مالک *
بين زوار كه باشم به تو نزديکترم /قطره هيچ است اگر وصل به دريا نشود .. امن تر از حرمت نيست، همان بهتر كه /كودك گمشده در صحن تو پيدا نشود
سبحان.
عشق رسوايي محض است..
عالي بود@};-
* مالک *
عشق رسوايي محض است.. - سبحان.
*عاشقي با اگر و شايد و اما نشود *
لذت عشق به اين حس بلا تكليفي ست /// لطف تو شامل حالم بشود يا نشود؟
ساعت دماسنج