شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ شايد گاهي اوقات نياز به آرامش داريم بدون خنده...بدون گريه فقط نگاه کني به دور و برت و کسي نباشه فقط خودت و ... خداي خودت . . . يا انيس من لا انيس له عکس نوشت:ساحل بابلسر-تابستان93
عکس بسيار زيباست
* مالک *
ممنون
درب کنسرو بازکن برقی
* مالک *
90 امتیاز
1 برگزیده
508 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
* مالک * عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top