بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ شايد گاهي اوقات نياز به آرامش داريم بدون خنده...بدون گريه فقط نگاه کني به دور و برت و کسي نباشه فقط خودت و ... خداي خودت . . . يا انيس من لا انيس له عکس نوشت:ساحل بابلسر-تابستان93
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عکس بسيار زيباست
* مالک *
ممنون
چراغ جادو