بسم رب الزهـــــــــــرا سلام الله علیها...

 

.

.

.

شروع میکنم...

با دلی که دخیل کرده ام به...

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...!!

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...!!

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...!!

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...!!

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...!!

بمیـــــــــــرمـ من...

تو که ضرـــــــــیح نداری!!

تا من بگویمـ...

دخ ـــــــــیل کرده امـ به...

پنج ــــــــــجرهای ضرـــــــیحت...!!

ام ـــــــــــا..!!!

دل ــــــــــــم را...

با تمام سیاه ـــــــــــی اش...

دخ ــــــــــــیل  میکنمـ...به !!

خ ـــــــــــاک های کوچ ـــــــــــهـ...

بهـ...!!

در چــــوبی...

بهـ...!!

یا که نهـ...اصلاً !!

محکمترش میکنم...

آن هــــــــــــم با " میــــــــــــخ "

پشتـــــــــ در ....

 

.

.

 

باز هم من و جملات نقطه ای !!!

حرف هایت که " درد " باشد...

" درد " هایت را که نتوانی بگویی !!

همه ی صفحه هایت میشود " نقطه ... "

حتی آن ــــــــــجا که میخواهی بنویسی " خـــــــــــدا "

نقطه هایش را بیشتـــــــــر میکنی ؛ مینویسی " خـــــــــدا... "

نقطه هایش... که زیاد بشوند!!

میشود " و نحن أقرب إلیه من حبل الورید ... "

آنقدر بی تابی میکند!!

که انگـــــــار تصمیم آخرش را گرفته و میخواهد!!

میخواهد!!

و نحن أقرب إلیه من حبل الورید " ... را !!

بچسباند به !!

انا لله و انا الیه راجعون... "

و خ ـــــــــتم تمام دلتنگــــــــــــــی ها را ...

اعلام کند!!

 

.

.

.

 

میفهمد!! بویش را...

با تمام خط خطی هایش...

دلم را میگویم!!

و تمام هستی اشـ...

" فاطمیــــهـ... "

.

.

دعایمان کنید...

نفس هایمان بکشد!!

" به فاطمیـــه.. "

.

.

صلـوات

 

 

یا انیس من لا انیس له...