1-بلدنیستماز هر کی بپرسی افراط و تفزیطو دوست داری!!! میگه نه اماهممون ناخواسته دچار افراط و تفریط میشیم تا جایی که مثلا از حضرت علی شیعه تریم و جاهایی که ... . مضاف براینکه افراط و تفزیط همیشه توی مسائل دینی نیست ,درسته که توی این مسائل نمود بیشتری داره اما همش نیست.مثلا توی دانسته هامونه اگه یکی از ما سوالی کنه هرچی به ذهنمون میرسه میگیم کمااینکه میتونه اشتباه باشه,حالا بماند اگه اون گره اول به صد تا گره دیگه  تقسیم بشه وحالا مسئولش کیه بماند. تفریط توی نه گفتن خیلی ضرر زننده هست حالا این یه مورده بذارینش کنار بقیه مشکلات

2-میخوام یاد بگیرم

میگن یه قاریه قرآن اومد پیش یکی از مراجع. اون بزرگوار به اون جوون گفت:پسرم تو عربی و به عربی مسلط تر,قاری قرانم که هستی سوره  حمد رو میخونم ببین درست هست یا نه !نگاه بااینکه اون مرجع بود ,غرور نداشت حتی شایدم قرائتش درست  بود اما برای اطمینان هم که شده پرسید

یادمون باشه یکی از مشکلات ما همینه که : ((بلدم بلدم))بینمون غوغا میکنه اما((میخوام یادبگیرم))توی غربته