شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

* مالک *

+ السلام عليک يابن اميرالمومنين السلام عليک يابن فاطمه . . . ديگر حرفي ندارم .. فقط السلام عليک يا اباعبدالله
السلام عليک يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنايک.....
دلم هواي زيارت عاشوراکرده
* مالک *
و دعاي توسل...((اللهم اني اسئلک و اتوجه اليک...)))
ساعت ویکتوریا
* مالک *
90 امتیاز
1 برگزیده
508 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
* مالک * عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top