شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

* مالک *

+ چند وقت پيش يه شعر خوندم...دلم گرفت ((اي واي بر اسيري کز ياد رفته باشد)) ياد حاج احمد افتادم...حاج احمد متوسليان حزب الله چقدر براي آزادي سمير قنطار تلاش کرد که تلاش قابل تحسيني هم کرد و خدا قوت بهشون اما ما چقدر براي آزادي نه حداقل معلوم شدن وضعيت حاج احمد کرديم؟؟ شايدم تلاش شده و من خبر ندارم
mp3 player شوکر
* مالک *
90 امتیاز
1 برگزیده
508 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
* مالک * عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top